SpareBank 1 ♥ Kotlin

För ett år sedan började utvecklingsteamen i digitalbanken ta i bruk Kotlin – ett nytt programmeringsspråk för JVM:en som ær mer koncist, funktionellt och immutabelt æn Java. Samtidig ær Kotlins interoperabilitet med existerande java-kode ær exceptionellt god – det ær lika enkelt att invokera java-kod från kotlin-kod som vice versa. Detta gör det möjligt att gradvist rulla ut kotlin-kod i existerande java-kodbaser.

I SpareBank 1 har kotlin-intresset vuxit jämnt och stadigt och idag är över dussinet appar, från sex olika team, skrivna i Kotlin – helt eller delvis.  På bara ett år har antalet Kotlin-källkodsfiler gått från noll till över 600.

Adoptionsrate’n visar inga tecken till att avta och det ær inte lång tid kvar tills majoriteten av våra team valt att börja med Kotlin!