Hvordan er det å være teamleder i SpareBank 1 Forsikring?

Jeg har vært teamleder i mange bedrifter og har erfart at det å være teamleder i SpareBank 1 Forsikring er litt annerledes enn andre steder. Her er teamleder en egen stilling og ansvarsområdet favner bredere enn den typiske scrum master-rollen. Teamleder har det operative ansvaret og har i samråd med teamet stor frihet til å bestemme hvordan teamet skal jobbe. Dynamisk styring (DS) er en annen faktor som gjør teamlederstillingen her annerledes enn andre steder. Dynamisk styring er et internt SpareBank 1-begrep som kanskje ikke er kjent for allmennheten.

Dynamisk styring

Gjennom dynamisk styring har vi i SpareBank 1 Forsikring utviklet en kultur hvor smidig arbeidsmåte og kontinuerlig forbedring er forankret og innført i hele organisasjonen. Dynamisk styring er for eksempel at man ikke bruker tid på å levere budsjetter men at vi istedenfor leverer prognoser. Gjennom DS har vi etablert kryssfunksjonelle leveranseteam og hvert team har fått en dedikert oppfølgingsansvarlig – en leder som jobber etter DS-prinsipper. Teamleder skal sørge for at teamet er bemannet med rett kapasitet og kompetanse, men slipper administrasjonen rundt ressursbestillinger og uvissheten rundt teamsammensetningen. Min oppgave er å få teamet til å levere best mulig på hele verdikjeden, noe som kan gjenspeiles ved å se på en arbeidsuke i kalenderen min:

Et par møter som er verdt å trekke frem er taktisk prioriteringsforum og superbrukerforum. Som teamleder er det svært nyttig å få være med å påvirke prioriteringen av de overordnede oppgavene inn i teamet. Det er også fint å få innblikk i markedsaktiviteter, satsningsområder, strategi og målbilde, og nye prosjekter. I taktisk prioriteringsforum får man også tatt temperaturen på hvor fornøyd interessentene er med teamets leveranser. Enkelte av interessentene i taktisk prioriteringsforum er tettere på teamet og deltar i superbrukerforumene hvor vi går mer i dybden på de ulike oppgavene. I tillegg til de prioriterte oppgavene, er det viktig å se på den kontinuerlige forbedringen av løsningen vår.

En annen viktig forskjell på teamlederrollen her hos oss er at teamleder også er systemansvarlig for teamets systemportefølje. Selv om mange av de operative delene blir delegert til andre i teamet, er det teamleders ansvar at alt fungerer som det skal. Teamleder blir derfor ofte eskaleringspunkt uansett om det er tekniske eller funksjonelle utfordringer.

Teamleders ansvarsområder og arbeidsoppgaver har et bredt spenn. Fra det helt operative som å svare på spørsmål og følge opp oppgavene i JIRA, koordinere, installere og verifisere leveranser, til det mer strategiske som de to forumene nevnt over. En viktig oppgave er også å sørge for jevn flyt av oppgaver gjennom hele verdikjeden. Dessverre er det ikke alltid vi klarer å unngå flaskehalser eller over-/underkapasitet i teamet, og jeg prøver da å bidra der det trengs. For min del ble utviklerskillsene lagt på hylla da vi gikk fra Subversion til Git, så jeg bidrar helst på funksjonell side eller på test. Uansett område, det er utrolig gøy å få være med å levere!

Håper dette ga et lite innblikk i hvordan det er å være teamleder i SpareBank 1 Forsikring. Følg med på bloggen videre for å høre hvordan det er å jobbe i de andre rollene i de kryssfunksjonelle teamene.