Ti gode tips før en Google Venture Design sprint

Vi i SpareBank 1 Forsikring har i løpet av 2017 gjennomført en rekke GV design sprinter. Vi har brukt metoden til å ta viktige valg om alt fra systemer saksbehandlerne våre bruker, forbedre flyten for nettkjøp, til å utforske og vurdere en ny produktidé. Vi har i etterkant evaluert arbeidsmetoden. Resultatet er en liste på ti gode punkter vi tenker er lurt å ha med seg på veien når du skal gå i gang med en design sprint.

Hva er en design sprint?

GV Design sprint er en fem-dagers prosess der målet er å finne svar på kritiske forretningsspørsmål. Dette ved hjelp av design, prototyping og brukertesting. Det er en metode for å skille mellom gode og dårlige ideer. Ett tverrfaglig team jobber fokusert med en idé i en uke. Viser det seg å være en dårlig idé, er det ikke så farlig å forkaste den – det er tross alt bare en ukes arbeid.

Det er skrevet mye om design sprint og på gv.com/sprint/ finnes det en grundig beskrivelse av metoden. Kort oppsummert opplever vi at metoden ligner den tradisjonelle tilnærmingen av design og hvor fokus på brukerbehov og brukskvalitet i utvikling er prioritert.

Slik ser de fem dagene i en design sprint ut;

Google Design Sprint

Illustrasjon hentet fra boken SPRINT (Kilde: gv.com)

 • Mandag setter vi mål for sprinten
 • Tirsdag genererer vi ideer
 • Onsdag velger vi ut idé å jobbe videre med
 • Torsdag prototyper vi løsningen
 • Fredag brukertester vi løsningen

Design sprint legger opp til variasjon av oppgaver; fra å snakke med eksperter, sette mål, til individuell idégenerering. Fasiliteringen er tidsstyrt med lite rom for lange diskusjoner – noe som er bra for å unngå avsporinger. I tillegg brukes individuell avstemming fremfor å diskutere frem en løsning.

Er det en god metode?

Basert på våre erfaringer, er vi enige om  at design sprint er en god måte å jobbe på. Spesielt med tanke på at du legger til rette for å utrette mye på kort tid. I tillegg til at det er stor verdi å ha fokus på en dedikert oppgave – en hel uke – uten rom for avbrytelser.

Verdien av å kjøre en design sprint

 • Redusere risiko for å ikke treffe med løsningen
 • Mindre sløsing, bruker mindre tid på ideer som ikke gir verdi
 • Få raske svar på kritiske spørsmål
 • Rask utforskning av ideer
 • Tvunget til å ha fokus på problemstillingen
 • Kickstart om du står fast
 • Større eierskap til prosjektet – teambuilding

Ti gode tips før du starter

Tips 1 – Energipåfyll

Det er hektiske, intense dager – ikke undervurder det! Følg boka og bruk alle pausene. Ha mye sunn snack tilgjengelig og få luft og sol. Husk at viktige avgjørelser og innsikt ofte kommer ved kaffeautomaten.

Tips 2 – Book folk tidlig

For å få gode, relevante eksperter som kan dele av sin erfaring til dag 1 bør de bookes tidlig. Samme gjelder de som skal intervjues og som skal brukerteste løsningen på fredagen. Definer målgrupper og engasjer f.eks Norstat uken FØR design sprinten.

Tips 3 – Tydelig scoop og unngå omkamper

Sett tydelige mål og spørsmål: hva er det vi egentlig prøver å løse. Ikke ha for stort scoope. Få gjerne hjelp til validering fra ekspertene om behov. Det er lurt å forberede litt før sprinten; eksempelvis deler av testscriptet. Problemstillingen bør også være ganske klar.

Tips 4 – Det er slitsomt

Hold timeplanen. Ikke vær for mange deltagere, 4-6 er bra, 8 er for mange. Med fler enn 7 teammedlemmer går det tregere å ta beslutninger og for lang tid på felles gjennomganger og diskusjoner.

Vær forberedt på hektiske dager som både gir og tar energi (du orker ikke en design sprint hver uke).

En god fasilitator er viktig – det er stramme tidsrammer og mange oppgaver å gå gjennom. Onsdagen kan oppleves tung, mens torsdagen desto lettere.

Vær tro mot målene og problemstillingen og gå gjennom disse hver morgen. Det er viktig å ikke ha for mange som faller fra – eller kommer til. Sistnevnte vil gi unødig mye støy og mye dyrebar tid vil gå til å oppdatere de som kommer til. Beslutningstakeren bør være med hele uken, uten denne nøkkelpersonen i sprinten kan man ende opp med å sprinte i feil retning og kaste bort både tid og ressurser.

Tips 5 – Respekter beslutningstakeren!

Beslutningstakeren bør være med hele tiden. Om det oppstår diskusjoner, og det er vanskelig å komme til enighet, er det beslutningstakerens oppgave å skjære gjennom for å sikre at man kommer seg videre i riktig retning.

Tips 6 – Tegne!

Flere av øvelsene i en sprint lokker deg til å tenke i skjermbilder derfor skal alle tegne – ikke aksepter at noen dropper ut fra disse øvelsene. Tegneferdighetene til deltakerne har ikke så mye å si da øvelsen ”Crazy eights” og iterasjoner vil tvinge frem ideer.

Tegninger i design sprint

Tegning er et sentralt verktøy i design sprint

Tips 7 – Test på reelle brukere

Test løsningen på reelle kunder innenfor målgruppen – og stol på resultatene.

Tips 8 – Avklar hva brukertest er i forkant

Boka er litt mangelfull på brukertesting og metode. Tenk og snakk gjennom brukertesten i forkant;

 • Hvordan lage et godt testscript
 • Hvordan holde testen
 • Hvordan tolke testen
 • Hvordan oppsummere
 • Visability or usability

Tips 9 – Rask wrap-up på fredag!

Fredagen er hektisk og litt for kort – en rekker ikke oppsummere skikkelig. Planlegg derfor å oppsummere sprinten sammen med teamet uken etter. Det er viktig at beslutningstakeren er til stedet da.

Tips 10 – Ha en plan for neste steg!

Ha en tanke / plan for videre arbeid. I sprinten zoomer man inn på et problemområde. Det er derfor viktig å zoome ut etter sprinten og se funnene i sammenheng med helheten.

Spørsmål du bør stille:

 • Hva skjer etter sprinten?
 • Fastsette kriterier for veien videre gitt at prototypen kan belyse disse kriteriene
 • Hvorfor vil vi ha en sprint? (teambuilding, felles forståelse?)

Bonus Tips – Design sprint er for alle!

Det er mange typiske designoppgaver i en sprint og for en designer kan det noen ganger oppleves hardt å gi fra seg designoppgaver – men det må man…

Helt til sist

PASS PÅ! En design sprint er ikke en måte å jobbe raskere på! Design sprint gir en testbar prototype og ikke et produkt som kan lanseres i markedet. Målet med sprinten er å lære raskt om hva som fungerer eller ikke. Materialet og læringen vil med andre ord kreve videre bearbeiding før man kan lansere et ferdig produkt.

Håper du er inspirert til å prøve ut metoden og at tipsene våre kan hjelpe deg litt på veien.

Lykke til!

Hilsen Designteamet Forsikring