Fagrupper, Kotlin og Pizza !

For en liten stund siden samlet en del medlemmer av SpareBank 1 Forsikring sin Java faggruppe seg for å lære litt mer om Kotlin, spise Pizza og være sosiale. Det var både lærerikt, morsomt og velsmakende! Det hørtes artig ut, men hvorfor skal man egentlig ha en faggruppe? Hvorfor er det viktig å ha en faggruppe, og hva kan både ansatte og firmaet få ut av det?

Dele erfaring og kunnskap

Det skjer ofte at folk jobber isolert i små grupper når de er i et prosjekt.  Det kan være et problem at mye av læringen og erfaringen som skjer i prosjektet ikke blir delt videre med andre utviklere i bedriften,  for eksempel når dyktige ansatte bytter beite.

En fin måtte å dele kompetanse på, og sørge for at den bli værende  i bedriften, er derfor å ha en faggruppe. Den kan brukes som en plattform for å kunne diskutere utvikling og teknologivalg med andre utviklere slik at alle kan dra nytte av andres erfaringer.

Motivasjon til kompetanseheving

Alle utviklerne må være med å bidra til gruppens kompetanseheving.  De kan selv velge hvilke områder de ønsker å bli bedre på.  Da kan man bruk tid på å lære noe nytt,  og i etterkant presentere noe eller organisere et workshop for å kunne dele videre det man har lært. Når man jobber sammen i faggruppen er det lærerikt, motiverende og det gjør arbeidshverdagen mer trivelig.  Resultatet av dette er mer kunnskapsrike utviklere, og at prosjekter kan dra nytte av kompetansedeling på tvers.  Man kan også bruke muligheten til å se på konferansebidrag, eller bare prøve ut noe i fellesskap.

Lære om ny teknologi

Vi må alltid utforske ny teknologi for å se om den kan øke kvaliteten i løsningene våre. Veldig ofte har man fullt fokus på daglige oppgaver og å levere kode til produksjon, og det er ofte vanskelig å prioritere dette.  I fagruppen får man derimot rom til å jobbe med ting utenfor prosjekt – som å utforske ny teknologi.

Felles utvikling av biblioteker / rammeverk

I faggruppen kan man diskutere behov for felles biblioteker og rammeverk, og jobbe sammen med å utvikle disse.

Bli bedre kjent

Faggruppen er en fin arena til å vise egen kode til flere utviklere og å gjøre flere kjent med ditt prosjekt, teknologivalg osv. Når man sitter i prosjekt er det ikke så ofte man snakker med kollegaer i andre prosjekter.  I faggruppen kan vi bli bedre kjent som vil gjøre kommunikasjon i arbeidsvherdagen mer effektiv.  Det er alltid enklere å snakke direkte med folk du kjenner godt.

Jeg håper at disse argumentene har overbevist deg til å bidra i en faggruppe, og har du ikke en faggruppe innen ditt fagfelt: Start en!