Kode? Ja! Sosiale egenskaper? Ja!

Nylig var jeg og min gode kollega Øyvind Indrebø på Fyrstikkalléen skole på Helsfyr og holdt en SmartPrat om kunstig intelligens og maskinlæring. Timingen var god, da vi i SpareBank 1 Forsikring nylig har etablert en egen avdeling for analyse, kunstig intelligens og maskinlæring (Analyse ML/AI).

Tittelen på foredraget var Menneske VS Maskin – hvem vinner?

Se hele SmartPraten her

Elevene på F21 imponerte med engasjement og refleksjoner. I diskusjonen etter foredraget kom det spørsmål om alt fra «hvilket programmeringsspråk bør jeg lære først hvis jeg vil jobbe med dette», via «er det rettferdig at rike nasjoner kan bruke maskiner i krig, mens fattige nasjoner må bruke mennesker», til «hvordan vil økt tilgjengelighet av maskinarbeidskraft påvirke balansen mellom kapitaleiere og arbeidere»? Sånt varmer et gammelt lærer-hjerte.

Menneske + Maskin = Sant

Det er ikke så enkelt å spå hvem som vinner, men vår konklusjon er at Menneske + Maskin = Sant, fremfor at det ene slår det andre. Vi i SpareBank 1 Forsikring vil bruke maskinlæring og kunstig intelligens til å støtte og forbedre, fremfor å erstatte mennesker.

Vi er enige med Jeanne Ross ved MIT når hun skriver : «Companies that view smart machines purely as cost-cutting opportinuty are likely to insert them in all the wrong places and all wrong ways”. Vi mener ML/AI-teknologi har et minst like stort potensiale i kvalitetsheving som i ren automatisering. En AI kan f.eks. gjennomføre mengder av enkle «førstelinje»-kontroller av avvik og svik i bilforsikring. Dermed kan våre saksbehandlere konsentrere seg om de mer komplekse vurderingene. Etter hvert som bruken av AI øker vil flere og flere av de «enkle» oppgavene falle bort. Det er ingen tvil om at vi også i fremtiden vil trenge dyktige saksbehandlere for å sikre at kundene får den hjelpen de trenger, men oppgavene de utfører vil se annerledes ut enn i dag.

Lær kode og vedlikehold sosiale egenskaper

Og rådet til fremtidens arbeidstakere? Lær deg gjerne kode og programmering, men aller viktigst er generelle problemløsingsferdigheter og sosiale egenskaper. Å håndtere endringer og løse helt nye problemstillinger, jobbe med mennesker, og kunne noe om etikk og hva som er rett og galt, er det som er vanskeligst for AI å lære.

Hva er SmartPrat?

Fyrstikkalléen skole (F21) har gjennom fire år arrangert SmartPrat som er inspirert av TED-talks. Der TED retter seg mot 35 åringer med Master ønsker F21 å lage foredrag som tilpasser seg ungdom mellom 15-20 år. Skolen ønsker å lage foredrag som engasjerer og gir elevene tilgang på kunnskap som ikke finnes i skolen. Gjerne i samarbeid med næringslivet og organisasjoner. Alle SmartPrater blir også produsert av elever på Media og kommunikasjon. Foredraget streames live og legges ut på skolens YouTube-kanal i etterkant.

– Lars Erlend