Nyansatt i SpareBank 1

For åtte måneder siden begynte jeg å jobbe som frontend-utvikler i SpareBank 1 etter å ha jobbet ett og et halvt år som fullstack-utvikler i et lite selskap med kun to utviklere. Selv om jeg ikke kom rett fra universitetet følte jeg meg ganske fersk og var usikker på hvordan det ville være å jobbe i et stort selskap med mange ansatte.

Jeg ble med i et Scrum-team bestående av fem utviklere, testere, designere, produkteiere og en prosjektleder. Å jobbe i et team på den størrelsen og med så mange forskjellige roller var nytt for meg og jeg var spent på hvordan det ville fungere i praksis. Det viste seg at det fungerer utrolig bra! Man får samlet mye kompetanse innad i et team på den størrelsen, og man får dekket alle behov man har for å kunne jobbe effektivt og smidig. I tillegg har man mange likesinnede rundt seg med forskjellig bakgrunn som man kan diskutere og dele erfaringer med når man møter nye utfordringer.

Teamet jeg er en del av jobber alltid for å bli bedre og har blitt et high performance team. Et high performance team består av en gruppe mennesker med spesifikke roller, talenter og ferdigheter som komplementerer hverandre. De jobber dedikert mot et felles mål og viser konsekvent høyt nivå av samarbeid og innovasjon som gir gode resultater. Noen av tiltakene som har blitt gjort for å bli et high performance team kom tydelig frem da jeg begynte å jobbe i teamet. Jeg merket med en gang hvor strukturert de jobbet og hvor tydelig de forskjellige rollene var innad i teamet. Dette gjorde det lettere som nyansatt å finne sin plass og vite hvem som kunne svare på hvilke spørsmål. En annet viktig tiltak, som jeg ikke tenkte over i starten, men som viste seg å være avgjørende for kommunikasjonen og samarbeidet i teamet, er plasseringen til hvert enkelt teammedlem. Alle utviklerne er plassert i nærhet av hverandre slik at man raskt kan løse tekniske problemer uten at man trenger å flytte på seg. Denne løsningen har man for alle i teamet, slik at de som oftest trenger å snakke sammen sitter rett ved hverandre. I tillegg til å forbedre kommunikasjonen fører det til at man som nyansatt får med seg alle de tekniske diskusjonene. Man trenger ikke nødvendigvis å delta aktivt, men man får alltid med seg hva som blir sagt og kommer seg raskere inn i systemet.

I tillegg til det daglige arbeidet på kontoret legger vi også mye vekt på det sosiale. Vi har ofte felles lunsj, fredagskaffe eller is og andre sosiale aktiviteter. Dette har bidratt til at vi har blitt bedre kjent med hverandre og bygget tillit innad i teamet. Selv om disse små tiltakene har hjulpet oss mot å bli et high performance team, vil det ikke fungere for alle. Det viktigste er at man har teammedlemmer som stoler på hverandre og jobber for å gjøre hverandre gode.